Hasslanda, Lund – blandat verksamhetsområde med enastående exponering

I Hasslanda i Lund planerar Midroc för ett nytt verksamhetsområde med både handels- och industriändamål. I detaljplanen finns även generösa byggrätter och kontor.

Hasslanda är beläget i östra Lund. Med sitt omedelbara läge intill E22 och nya Råbytrafikplats, är området väl exponerat och mycket lättillgängligt för både besökande och transporter. I direkt anslutning till området finns hållplats för flera busslinjer i regiontrafik. Norr om området, längs Sydöstra vägen mot bl.a. Dalby, ligger Lunds största befintliga verksamhetsområde – Gastelyckan, med ett stort och varierat utbud av verksamheter.

På egen mark och i samarbete med intilliggande fastighetsägare tar Midroc Property Development AB fram en detaljplan för verksamhetsområdet. Detaljplanen är flexibel och möjliggör en varierad användning för både handels- och industriändamål. I detaljplanen finns även generösa byggrätter för kontor samt möjlighet till fordonsservice(mack) och snabbmatsrestaurang. Detaljplanen är anpassad för eventuell spårvägstrafik mot Staffanstorp, vilket finns med i Lunds översiktsplan. Området kommer i så fall att avgränsa till kommande stationsläge.

Midroc Property Development AB avser utveckla området i huvudsak i egen regi och söker intressenter som vill hyra eller köpa anläggning på Hasslanda verksamhetsområde. Det finns också möjlighet att förvärva tomt för egen byggnation.