Bra läge för en lönsam investering.

Det sägs att läget är det enda som avgör om en markinvestering lönar sig. Det är sant. Det gäller också att veta vilket läge som är attraktivt imorgon, för du vill förstås vara säker på att göra en långsiktigt bra affär.

Inom markutveckling erbjuder vi gynnsamma möjligheter för en god investering. Genom en beprövad process och lyhörda för marknadens behov och förväntningar skapar vi attraktiva områden med stor potential som människor gärna söker sig till.

Vill du vara med från början? Vi erbjuder möjligheterna.

Kontakta oss 

  • En helt ny stadsdel i Kävlinge

    Kävlinge centrum kommer inom den närmaste femtonårsperioden att genomgå en stor förändring. Midroc planerar för en helt ny stadsdel i direkt anslutning till järnvägsstationen. Industrimarken kommer att bebyggas med bostäder, butiker, servicelokaler och kontor.

  • Midroc har utvecklat byggklar mark i Tygelsjö

    Malmö stad har tillsammans med Midroc och Lantmännen bedrivit ett detaljplanearbete i syfte att skapa förutsättningar för ett nytt, fint bostadsområde i Tygelsjö. Detaljplanen är klar och Midroc har nu sålt fastigheten till Obos som kommer att bygga ca 210 nya bostäder i området.

  • Uppsala, Östra Sala Backe 2A

    I Uppsalas nya stadsutvecklingsområde Östra Sala backe skapar Midroc 103 nya bostäder i klimatsmarta och sunda trähus. Med en central placering i området, på bägge sidor om torget intill Murargatan, och i direkt anslutning till Årsta torg blir dessa byggnader viktiga företrädare för hela utvecklingen i Östra Sala Backe.