Vi vill skapa förtroendefulla relationer

Vårt kommunikationsarbete syftar till att bygga och vårda förtroendefulla relationer med dem som påverkar och påverkas av vår verksamhet.

Vårt kommunikationsarbete ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, kontinuitet och entydighet. 

Kontakta oss gärna om du vill ställa frågor eller delge oss dina synpunkter.