Vi trivs på Midroc!

Vi är stolta över den unika företagskultur som vi anser finns inom Midroc. Den bygger på hög affärsetik och god samarbetsförmåga, på engagemang och en vilja att överträffa förväntningar. Saker som ger ett mervärde för kunden. Men den bygger också på ett dynamiskt ledarskap där vi sätter våra medarbetare och arbetsgrupper i centrum, på eget ansvar och utveckling.

Tillsammans skapar vi det Midroc vi är stolta över

På Midroc ger vi våra medarbetare möjligheten att utvecklas i sina befintliga yrkesroller oavsett befattning och vi värderar engagemang och personligt ansvar högt. I vår egen affärsskola, Midroc Business School, arbetar vi med ledarskap och grupputveckling. Den fungerar lika mycket affärsutvecklande som kulturbärande.

Vardagen på Midroc präglas därför i allra högsta grad av korta beslutsvägar, entreprenörskap, engagemang och affärssinne.