Vi skapar möjligheter

Syfte

Som en del av Midroc bidrar vi till en bättre framtid genom att utveckla hållbara bostäder, lokaler och stadsmiljöer.  

Vi vill göra det möjligt för människor att växa och företag att utvecklas. Och det gör vi genom att skapa miljöer som människor älskar.  

Värderingar

Vi driver verksamheten med ansvar. Vi håller oss till det som planerats och beslutats. Vi arbetar nära våra kunder och vi har alltid människors trivsel och välbefinnande för våra ögon. Där Midroc finns, där finns också innovation och nytänkande. 

Du kan läsa mer om Midrocs affärsetik och värderingar i Midrocs uppförandekod.