En historia av att göra saker tillsammans

I ett av världens största och mest komplexa infrastrukturprojekt krävdes samarbete, nytänkande och bred specialistkompetens. Där och då såddes fröet till det som kom att bli Midroc-koncernen.

Historien om Midroc

Det stora bergrumsprojektet

Det första projektet som genomfördes av gruppen kallar vi för det stora bergrumsprojektet. Uppdraget var att bygga ett enormt bergrum för lagring av raffinerade oljeprodukter, mitt ute i öknen. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern i samarbete med Svensk Industri och flera svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska bergrumsprojektet förvärvades en rad bolag både i och utanför Sverige. Bland dem fanns projektbolaget ABV Rock Group, som verkade sammanhållande för hela projektet. För att samla de nyförvärvade bolagen under ett och samma varumärke etablerades sedan varumärket Midroc av Lennart Wikström år 1996.