Midroc utvecklar Söder i Helsingborg

Midroc Property Development har utvecklat ett nytt stadsmässigt kvarter på Söder i Helsingborg. Kvarteret kallas Metropol och den nya bebyggelsen kommer att inrymma hotell, bostäder samt kontors- och butikslokaler. De båda byggnaderna är på ca 29 000 kvadratmeter.

I den västra byggnaden finns bostäder, butikslokaler och kontor. Bostäderna upplåts som hyresrätt och många av dem får fin utsikt över Öresund. Garageplatser finns i fastigheten.

I den östra byggnaden som vetter mot Mäster Palms plats finns hotellet med sina 205 rum, butiker i bottenvåningen samt kontor på plan 2.

Projektet ingår i H+, Helsingborgs största stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om Metropol här: www.midrocmetropol.se

Omfattning

Hotell med 205 rum
4 000 kvm kontorslokaler
650 kvm butikslokaler
78 lägenheter 
Parkeringsgarage med 145 parkeringsplatser

 

Adress
Järnvägsgatan,
Helsingborg

 

Tid för inflyttning

Östra byggnaden:
Radisson Blu Metropol Hotel öppnade i september 2015

 

Västra byggnaden:
Q3 2017

Kontakt

Marina Palm

010-470 74 52

marina.palm@midroc.se